Uniwersytet Rzeszowski

Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski

Lokalizacja: Rzeszów

Projekt: DN studio

Rok: 127

Aranżacja budynku Wydziału Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego obejmująca cztery kondygnacje zawierające pomieszczenia takie jak: sale wykładowe, laboratoria, aule, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, bibliotekę.