Projekt i wizualizacje drewnianych paneli ściennych

Inwestor: Dynamico

Lokalizacja: Kraków

Projekt: Maciej Jurkowski

Rok: 2012

Według koncepcji Macieja Jurkowskiego przygotowaliśmy projekt systemu drewnianych paneli ściennych. Przygotowaliśmy rysunki techniczne będące podstawą do opracowania produkcyjnego. Uzupełnieniem projektu były wizualizacje, przedstawiające różne warianty produktu.

Panele w założeniu, miały dzięki kształtowi elementów spełniać funkcję "ekranów" rozpraszających dźwięk i być skonstruowane z dostępnych, standardowych, gotowych kształtek drewnianych. Wykorzystaliśmy typowe materiały służące do produkcji krzeseł, będące elementami oparć i siedzisk.

drewniane panele ścienne wersja 1 zbliżenie